Ben jij toe aan een nieuwe stap in je professionele ontwikkeling?

Functieomschrijving / Profiel Voorzitter V&VN Dermatologie


Dan biedt V&VN Dermatologie jou nu een prachtige kans. Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter van
onze afdeling. De voorzitter zal in de komende jaren de voorvrouw of voorman van onze afdeling zijn.

Zij/hij treedt aan voor een periode van vier jaar: gedurende het eerste jaar als president elect, daarna twee jaar als
voorzitterschap en het vierde jaar als past president. Tijdens het eerste jaar loop je mee met de voorzitter en verdelen jullie in gezamenlijkheid de  taken. De twee volgende jaren als voorzitter is ben je het gezicht van de afdeling. In het laatste jaar van je voorzitterschap ben je  ‘back up’ voor de nieuwe voorzitter

De voorzitter coördineert de bestuurstaken, werkt samen met  zes bestuursleden (verpleegkundigen , verpleegkundig specialisten en dermatologieassistenten die op vrijwillige basis in het bestuur zitten) en heeft nauw contact met de adviseur van V&VN die aan de afdeling Dermatologie is verbonden. Ons bestuur is een enthousiaste en toekomstgerichte groep mensen die met elkaar het bestuurswerk en de organisatie van de afdeling vorm geven.

Wij zoeken iemand die aan het onderstaande profiel voldoet.  Ook vinden wij het belangrijk dat we een "klik" ervaren met onze nieuwe
voorzitter en dat zij/hij met dezelfde passie en beleving in het bestuur zitting wil nemen.

Taken

·      Je kunt bestuurs - en afdelingsvergaderingen voorzitten en de rol van voorzitter binnen het bestuur op je nemen
·      Je kunt de verantwoordelijkheid nemen voor de coördinatie en behoudt het overzicht.
·      Je bewaakt de uitvoering van het beleids- en jaarplan. 
·      Je vertegenwoordigt samen met de andere bestuursleden onze afdeling bij officiële gelegenheden.
·      Je ziet toe op het het juist en op tijd uitvoeren van taken van de overige bestuursleden.
·      Je bent aanspreekpunt voor directie en algemeen bestuur van V&VN.
·      Je ondertekent officiële stukken in overleg met het bureau van V&VN
·      Je bent woordvoerder voor V&VN Dermatologie naar de samenwerkingspartners
·      Je onderhoudt – samen met de andere bestuursleden - contacten met bureau V&VN
·      Je onderhoudt – samen met de andere bestuursleden - contacten met diverse beroepsverenigingen die van belang zijn voor de
       dermatologie, maar ook met de verschillende beroepsgroepen binnen de dermatologie
·      Je blijft – samen met de andere bestuursleden - op de hoogte van landelijke en internationale activiteiten en ontwikkelingen binnen
       ons vakgebied.

Competenties

·       Je bent in staat om op micro-, meso- en macro niveau te denken (academisch werk/denkniveau);
. Je hebt bij voorkeur enige bestuurlijke dan wel leidinggevende ervaring;
. Je bent in staat om taken en verantwoordelijkheden te delegeren;
. Je bent  op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de dermatologische gezondheidszorg in Nederland en  ook werkzaam op  
        de werkvloer (kliniek of polikliniek dermatologie)
. Je bent in staat om de doelen van de afdeling vast te houden en resultaten te behalen;
. Je bent in staat de verschillende zorgprofessionals binnen V&VN Dermatologie te binden en te verbinden;  
. Je beschikt over coachende kwaliteiten;
. Je kunt knopen doorhakken en bent besluitvaardig;
. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
. Je bent representatief; 
. Je draagt de visie van V&VN Dermatologie uit; 
. Je beschikt over relativeringsvermogen en een gevoel voor humor; 
. Je bent in staat om gemiddeld vijf uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden (inclusief de beleidsdagen en eventuele
        andere bijeenkomsten bij te wonen welke van belang zijn voor de afdeling)
. Je hebt de bereidheid om samen met anderen congressen en eventuele landelijke scholingen te organiseren. 

Wat  wij bieden:

. Een stimulerende “werk”omgeving
. Vacatiegelden en reiskostenvergoeding
. Een omgeving en sfeer waarin je kunt leren en je vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
. Een groot dermatologie netwerk
. Het volgen van de bestuursscholing  van V&VN
. Het betrokken worden bij diverse processen en richtlijnen binnen en buiten de V&VN
. Een zeer prettige en enthousiaste sfeer binnen het huidige bestuur

Als je belangstelling hebt, ontvangen wij graag een korte brief met je motivatie. Daarna ontvangen wij
graag je CV.  Je kunt dit sturen naar info@venvn.nl, ter attentie van bestuur dermatologie.

Mocht je nog verdere vragen of onzekerheden hebben , dan kun je hierover contact op nemen met de huidige
voorzitter, Antoinette Zunnebeld via antoinettezunnebeld@gmail.com