Artikel Annelies Hols over congres

Annelies Hols heeft voor WCS Nieuws juni 2016 een artikel geschreven over ons congres "Krachten bundelen"
Dank hiervoor Annelies!

Wil je het artikel lezen? Klik dan hier!

Laatste nieuws

 • Paul de Leeuw reikte de V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016 vanmiddag uit aan Anouk Sijbers voor haar onderzoek naar de bruikbaarheid van een slimme drinkbeker voor ouderen. Lees meer
 • V&VN vindt het als beroepsvereniging van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten deskundig zijn en blijven. V&VN is zich bewust dat de budgetten hiervoor onder druk staan. Daarom hebben Bestuur en Ledenraad besloten dat de contributie in 2017 gelijk blijft aan die van 2016: € 69,00. Lees meer
 • Uit het jaarlijkse V&VN-ledenonderzoek blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden het vooral belangrijk vinden dat V&VN zich bezig houdt met beroepsontwikkeling. 69 procent verwacht van een beroepsvereniging informatie over de ontwikkeling van het beroep. Daarnaast vinden leden het belangrijk dat V&VN een kwaliteitsregister (44 procent) en scholing (33 procent) biedt. Lees meer
 • De tomeloze inzet van afdelingen en platforms heeft V&VN groot gemaakt. In het extra dikke jubileumnummer van V&VN Magazine staan zij in de schijnwerpers. En zij maken zich samen sterk voor belangrijke onderwerpen. 
  Lees meer
 • “Je kunt mensen verplichten om aan een leeractiviteit deel te nemen, maar niet om te leren.” Dat zei Inge Pool, beleidsadviseur aan de UMC Utrecht Academie, tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V op 12 oktober over leren in de zorg. “Mensen willen competent zijn. Door een spiegel voor te houden zien ze zelf waar ze zich kunnen ontwikkelen.” Lees meer
 • Bijna vier op de vijf ziekenhuis-verpleegkundigen (79%) ervaart regelmatig of zelfs altijd hoge werkdruk. Bij meer dan de helft (54%) heeft deze druk geleid tot het maken van één of meerdere fouten. Dat blijkt uit de enquête van V&VN in samenwerking met het AVROTROS-programma Zorg.nu onder bijna 1300 verpleegkundigen. 
  Lees meer
 • De ZorgAgenda is speciaal voor zorgmedewerkers. De nieuwe editie van 2017 bevat artikelen over actuele thema’s in de zorg. V&VN leverde dit jaar bijdragen over risicosignalering, standpunt registratielast, de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk gewenst en drie themakaarten voor de toolkit thuiszorg. Lees meer