Algemene ledenvergadering en minisymposium

Reserveer alvast donderdag 8 Juni 16.00 uur in je agenda:

Algemene ledenvergadering V&VN dermatologie
met een minisymposium.

Laatste nieuws

 • Zo’n 40 verpleegkundigen, verzorgenden, informatiespecialisten van zorginstellingen en leveranciers van elektronische patiëntendossiers (EPD’s) kwamen op 14 december bij elkaar om te praten hoe patiëntgegevens op één manier vastgelegd kunnen worden in de dagelijkse zorg.
  Lees meer
 • Paul de Leeuw reikte de V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016 vanmiddag uit aan Anouk Sijbers voor haar onderzoek naar de bruikbaarheid van een slimme drinkbeker voor ouderen. Lees meer
 • V&VN vindt het als beroepsvereniging van groot belang dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten deskundig zijn en blijven. V&VN is zich bewust dat de budgetten hiervoor onder druk staan. Daarom hebben Bestuur en Ledenraad besloten dat de contributie in 2017 gelijk blijft aan die van 2016: € 69,00. Lees meer
 • Uit het jaarlijkse V&VN-ledenonderzoek blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden het vooral belangrijk vinden dat V&VN zich bezig houdt met beroepsontwikkeling. 69 procent verwacht van een beroepsvereniging informatie over de ontwikkeling van het beroep. Daarnaast vinden leden het belangrijk dat V&VN een kwaliteitsregister (44 procent) en scholing (33 procent) biedt. Lees meer
 • De tomeloze inzet van afdelingen en platforms heeft V&VN groot gemaakt. In het extra dikke jubileumnummer van V&VN Magazine staan zij in de schijnwerpers. En zij maken zich samen sterk voor belangrijke onderwerpen. 
  Lees meer
 • “Je kunt mensen verplichten om aan een leeractiviteit deel te nemen, maar niet om te leren.” Dat zei Inge Pool, beleidsadviseur aan de UMC Utrecht Academie, tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V op 11 oktober over leren in de zorg. “Mensen willen competent zijn. Door een spiegel voor te houden zien ze zelf waar ze zich kunnen ontwikkelen.” Lees meer
 • Bijna vier op de vijf ziekenhuis-verpleegkundigen (79%) ervaart regelmatig of zelfs altijd hoge werkdruk. Bij meer dan de helft (54%) heeft deze druk geleid tot het maken van één of meerdere fouten. Dat blijkt uit de enquête van V&VN in samenwerking met het AVROTROS-programma Zorg.nu onder bijna 1300 verpleegkundigen. 
  Lees meer